Användarmanual

Det avtagbara uppladdningsbara batteriet

Vid leverans är batteriet fulladdat och testat. Det finns en tänd/släck-knapp på sidan av batteriet. Knappen SKA vara tänd när batteriet är i bruk och UNDER uppladdningen. Batteriet får inte förvaras kallt. När batteriet blir under 5 grader C laddas det ur.  Kom ihåg att ladda upp batteriet igen efter användning. Stäng av batteriet när det inte används. Använd endast den medföljande strömförsörjningen till batteriet, annars gäller inte garantin.  LTS får INTE vara kopplad till batteriet medan det laddar. Laddaren till batteriet är ENDAST avsedd för uppladdning, och inte för strömförsörjning direkt till LTS: Laddaren kan överhetta. Garantin gäller inte om man använder batteriladdaren på fel sätt. 

Detta är VIKTIG information gällande uppladdning av batteri

1. Sätt laddaren i en stickkontakt

2. Sätt på uttaget

3. Lyser laddaren grönt?

4. Om laddaren lyser grönt kopplas batteriet till laddaren.

5. Sätt på batteriet

6. Lyser laddaren rött?

7. Ja? Då laddar batteriet. Det är färdigladdat

när laddaren lyser grönt igen.

8. Kom ihåg att stänga av batteriet när det inte är i laddaren.

9. Batteriet är känsligt för kyla, precis som exempelvis en mobiltelefon, och det kommer ladda ur när det är kallt. Därför ska batteriet förvaras i ca 15-20 grader, alltså inomhus, på en uppvärmd plats i stallet eller i fickan.

PRAKTISK OCH VIKTIG INFORMATION 

 • Se alltid till att Equine LTS läggs på ett torrt och rent område. Torka eventuellt rent med handduk först. 
 • Lägg Equine LTS på det skadade området och sätt igång. Låt den verka i 5 minuter. Upprepa behandlingen dagligen. Vid underhåll ska den verka i 3-5 minuter. 
 • Max behandlingstid per område är 3-5 min, kan eventuellt upprepas 2-3 gånger dagligen. När man använder den på stora muskelgrupper kan behandlingstiden förlängas till 5-10 minuter. Behandlingstiden totalt är max 30 minuter, därefter ska LTS kylas ned. Därefter kan behandlingen återupptas.
 • Vid benskador viker man försiktigt Equine LTS runt det skadade benet. När hästen har vant sig vid behandlingen kan LTS sättas fast på benet med ett bandage vid behov, men hästen ska vara tillräckligt bekväm för att kunna stå stilla och vara lugn. Annars gäller inte garantin.
 • Fäst ALDRIG LTS stramt runt ben, knän, leder, hovar, has etc. LTS verkar även om den inte sitter helt mot leden. Koppartrådarna i LTS knäcks om LTS sätts på för stramt. Får inte fixeras både under och över en led. Vik ALDRIG LTS på tvären över ljusen. Då gäller inte garantin.
 • Låt INTE hästen stå utan uppsyn eller i boxen utan uppsyn under behandlingen. Garantin gäller inte vid användning utan uppsyn.
 • Använd inte andra strömkällor än den medföljande, då gäller inte garantin. Det innebär att om det medföljer ett batteri så är det detta som ska användas som strömförsörjning och INTE laddaren till batteriet, eftersom den inte är utformad för att förse LTS med ström.   
 • Titta INTE direkt in i LED-ljuset. 
 • LED-ljusen kan försiktigt rengöras med en tops och hushållningssprit när LTS är avstängd.  
 • Lägg INTE Equine LTS i tvättmaskin eller låt det på annat sätt komma i kontakt med vatten. Då förstörs det elektriska systemet och garantin gäller inte. 

 

 • Använd endast den medföljande påsen vid förvaring. LTS FÅR ENDAST VIKAS LÄNGSGÅENDE I LJUSENS RIKTNING vid förvaring. Om den viks ihop på fel sätt gäller inte garantin. 
 • Man får INTE stå, ligga eller ställa något tungt på LTS. LTS ska alltid placeras ovanpå besvärsområdet. 
 • Man får INTE vrida LTS. Inuti LTS finns ett elektriskt system som består av ledningar med väldigt tunt kopparpapper som kan brytas om man vrider eller viker LTS på fel sätt. Då gäller inte garantin.
 • Kontakta customerservice@equinelts.com vid frågor om reklamation.