LTS brugsanvisning

Det aftagelige genopladelige batteri

 

Ved levering er batteriet allerede opladet og testet. Der findes en tænd/sluk knap på siden af batteriet, denne SKAL være tændt når batteriet er i brug og UNDER opladningen. Batteriet må ikke opbevares koldt, når batteriet kommer under 5 grader C aflades det.  Husk at genoplade batteriet efter brug. Sluk for batteriet, når det ikke er i brug. Brug kun den medfølgende strømforsyning til batteriet, ellers bortfalder garantien.  LTS må IKKE være tilsluttet batteriet, mens det oplades. Oplader til batteriet er KUN beregnet til opladning og ikke som strømforsyning direkte til LTS. Opladeren kan overophede. Garantien bortfalder ved forkert brug af oplader til Batteri. 

Dette er VIGTIG information vedrørende opladning af batteri

1. Sæt opladeren i en stikkontakt

2. Tænd for stikkontakten

3. Lyser opladeren grønt?

4. Hvis opladeren lyser grønt, kobles batteriet til opladeren.

5. Tænd for batteriet

6. Lyser opladeren rød?

7. Hvis ja? Så oplader batteriet. Den er først færdigopladt

når opladeren lyser grønt igen.

8. Husk at slukke for batteriet, når det frakobles opladeren.

9. Batteriet er kulde-følsomt, præcis som fx en mobiltelefon og vil aflade når det er koldt. Derfor skal batteriet opbevaresved ca 15-20 grader, altså hjemme, i et varmt lokale i stalden eller i lommen.

PRAKTISK OG VIGTIG INFORMATION 

 • Sørg altid for at Equine LTS pålægges et tørt og rent område. Tør evt. med rent håndklæde først. 
 • Læg Equine LTS på det skadede område og tænd. Lad virke 5 minutter. Gentag behandlingen dagligt. Ved vedligeholdelse lad virke 3-5 minutter. 
 • Max behandlingstid pr. område er 3-5 min, kan evt. gentages 2-3 gange dagligt. Ved brug på store muskelgrupper kan behandlingstiden forlænges til 5-10 minutter. Behandlingstid i alt max. 30 minutter, hvorefter skal LTS afkøles. Herefter kan behandling genoptages.
 • Ved benskader foldes Equine LTS forsigtigt omkring det skadede ben. Når hesten har vænnet sig til behandlingen, kan LTS evt fastsættes på benet med en bandage, men hesten skal være cool nok til at kunne, stå stille og forholde sig i ro. Garantien bortfalder i givet fald.
 • Fixér ALDRIG LTS stramt omkring ben, knæ, koder, has etc. LTS virker selvom den ikke sidder helt indtil leddet. Kobbertrådene i LTS knækker, hvis LTS fx fixeres for stramt. Må ikke fixeres både under og over et led. Fold ALDRIG LTS på tværs af lysene. Garantien bortfalder i givet fald.
 • Lad IKKE hesten stå uden opsyn eller i boks uden opsyn under behandling. Garantien bortfalder ved brug uden opsyn.
 • Brug ikke andre strømforsyninger end den medfølgende, da garantien i så fald bortfalder. Det vil sige, hvis der medfølger et batteri, er det denne som skal bruges som strøm forsyning og IKKE opladeren til batteriet, siden denne ikke er beregnet til at strømforsyne LTS.   
 • Kik IKKE direkte ind i LED lys. 
 • Led lys kan forsigtigt renses med en vatpind med husholdningssprit, mens den er slukket.  
 • Kom IKKE Equine LTS i vaskemaskine eller på anden måde i kontakt med vand, da det elektriske system ødelægges og garantien bortfalder. 

 

 • Som opbevaring, brug kun den medfølgende pose. LTS MÅ KUN FOLDES LANGS LYSENE ved opbevaring. Hvis den foldes på den anden led bortfalder garantien. 
 • Man må IKKE stå, ligge eller stille noget tungt oven på LTS. LTS skal altid ligges ovenpå det pågældende område. 
 • Man må IKKE vride LTS. Indeni selve LTS er der et elektrisk system som består at ledninger, meget tyndt kobberpapir som kan knække hvis man vrider eller folder LTS den forkerte vej. Garantien bortfalder i givet fald.
 • Angående reklamationer, kontakt customerservice@equinelts.com

 

 

Användarmanual

Manuel de l'Utilisateur

Manual de usuario

Benutzerhandbuch